Lilje-huset - Hurtige loadtider og kreativ frihed

Miljø

“En fornøjelse at scrolle rundt på.” - Dennis Jacobsen, marketingansvarlig hos Lilje-huset. Lilje-huset har i 51 år bygget eksklusive sommerhuse i Danmark, hvorfor de i dag er en af landets største udbydere af fritidshuse i træ.

Forløb og succeskriterier

I starten af 2021 påbegyndte LAIT en rejse sammen med Lilje-huset. Til trods for at være en virksomhed med over 50 års erfaring, så ønskede Lilje-huset at opdatere deres digitale identitet og blive moderniseret, så de stod stærkere og mere konkurrencedygtigt på deres marked.

Grundlæggende skulle den nye hjemmeside være fundamentet for online lead-generering, og således lå der en række overordnede krav fra start af:

  1. Søgemaskineoptimeret

  2. Klargjort til Pay Per Click (PPC) annoncering

  3. Succeskriterie: Den besøgende bestiller en brochure eller kontakter Lilje-husets salgsafdeling

Derudover skulle Umbraco benyttes som Content Management System.

Lilje-huset medbragte en prototype, som skulle være udgangspunktet for det nye produkt, at LAIT skulle producere med tanke for en række kravspecifikationer. Prototypen skulle anvendes som udgangspunkt for det endelige produkt, men moderniseres så virksomheden blev mere konkurrencedygtig og appellerede til deres målgruppe.

LAIT leverede som altid via vores velafprøvede 6-fase leverancemodel.

Leverancemodel

Visuel identitet

Da strategi og koncept stod klart for begge parter, påbegyndtes udviklingen af UX & Design. Her fokuserede vi på brugeroplevelsen: Strukturer, navigation, flows, billedstil, designprincipper, som anvendes på hjemmesiden.

farve
2 billeder stor

Udvikling og Jamstack

Herefter gik fase 4 igang - Udvikling. Prototypen af det endelige produkt skabes, og kravspecifikationerne fra Lilje-huset implementeres og testes.

For at imødekomme det primære krav om hurtige loadtider, har LAIT til dette projekt anvendt Jamstack: En ny teknologi, som resulterer i performance-optimerede hjemmesider på et meget højt niveau. Som besøgende eller redaktør er der ikke længere grund til at bøje sig i støvet for lange svartider og komplekse koder. Jamstack skiller frontend fra backend, og bygger en forudgengivelse af hjemmesiden, som distribueres hurtigt og globalt via et højt ydende Content Delivery Network (CDN).

Umbraco er benyttet som Content Management System i en såkaldt headless implementering via Microsoft Azure.

Lilje-huset opstillede forinden forløbet en række need-to-haves til projektet

  1. Mail-formular til bestilling af kataloger. 

  2. Nyhedsbrev sign-up formular, som kommunikerer med Mailchimp. 

  3. Mulighed for at downloade opstillinger i PDF-format af de enkelte huse. 

  4. Hjemmesiden skal leveres via HTTPS

  5. Der skal være Retention policies på formulardata. 

  6. Mulighed for kreativ frihed i form af grid-konfigurationer, særskilt CSS el. lign.

Selv siger Dennis Jacobsen, marketingansvarlig hos Lilje-huset, om forløbet:

“Sitet er virkelig godt performance-wise. Loadtider er mere end halveret og siderne bliver leveret lynhurtigt. En fornøjelse at scrolle rundt på.”

Iphone