Headless CMS

Et hovedløst CMS? Det kan måske lyde dumt, men det er det slet ikke! En headless CMS-implementering kan være en del af en moderne microservice orienteret arkitektur, hvor virksomhedens/organisationens samlede IT-landskab splittes op i separerede, specialiserede og standardiserede services/platforme der så interagerer via løst koblede API'er.

Hvorfor "headless"?

"Headless" er en betegnelse for at man "klipper hovedet" af det traditionelle monolithiske CMS, og med hovedet menes der præsentationslaget. Altså alt det som præsenterer det indhold man har. Sagt på en anden måde: Man lader sit Content Management System være et system til at styre indhold - ikke et system til at præsentere indhold. Det kan have store fordele, eftersom man kan begynde at vælge og vurdere CMS'er ud fra parametre som f.eks. redaktørvenlighed og features i forhold til at skabe og styre information, fremfor f.eks. hvilken teknologi CMS'et er bygget på, hvor mange "themes" der findes til platformen, hvordan det aktuelle skabelon-system i CMS'et virker eller hvordan CMS'et håndterer belastninger i form af mange besøgende (performance).

Headless og afkoblede systemer

Nar man begynder at betragte CMS'er som "content hubs" eller "content-respositories" der kan sende virksomhedens/organisationens indhold ud i alle mulige kanaler, er det den naturlige udvikling for CMS'er der skal indgå i moderne "omni-channel" virksomheder. At gøre CMS'et "headless" er første skridt. Næste skridt kan være at arbejde på helt at afkoble sit præsentationslag fra sit data-lag. Et CMS består typisk af to dele: Content Management Application (CMA) og Content Delivery Application (CDA). CMA'en er den applikation og brugergrænseflade hvor redaktørkorpset arbejder med indholdet, mens CDA'en kan være en helt selvstændig applikation. Jamstack websites er et eksempel på en afkobling med meget store fordele når det kommer til skalering, performance og sikkerhed. I Jamstack websites er CDA'en helt afkoblet fra det bagvedliggende CMS (og evt. andre systemer), og det gør at CDA'en relativt nemt, og dermed billigt, kan optimeres til et meget højt niveau. Eftersom en optimal CDA er lig med god brugeroplevelse, så giver det sig selv, at det er værd at investere i.

Hvilke CMS'er kan benyttes til "headless"?

Der findes en lang række headless CMS'er på markedet. Umiddelbart vil jeg dele dem op i 2 grupper:

 1. Traditionelle monolithiske CMS'er der har fået et API bygget oven på

 2. "API-first" udviklede CMS'er. CMS'er som fra starten af er bygget med henblik på at indgå i moderne microservice setup

Optimizely (tidligere Episerver) og Umbraco er eksempler på første kategori. Traditionelle CMS'er som stille og roligt udvikler sig til også at kunne levere data via et API. I anden kategori findes der en lang række nyere og meget interessante CMS'er. På jamstack.org findes et rigtig godt udgangspunkt for at kigge nærmere på mulige headless CMS'er. Hos LAIT har vi især et godt øje til:

 1. Contentful

 2. DatoCMS

 3. Storyblok

 4. Contentstack

 5. Directus

 6. Sanity

 7. Ghost

 8. Prismic

 9. Forestry

Software as a Service (SAAS) eller...?

Hos LAIT anbefaler vi konfiguration fremfor custom-udvikling - hvis det kan lade sig gøre. Med et moderne og "native API-first" CMS uden præsentationslag, bør stort set alle virksomheder/organisationer kunne bruge et standard CMS as a service. F.eks. kan alle ovenstående eksempler på "API-first headless" CMS'er, fås som en SAAS-løsning. Altså hvor man betaler et abonnement for at få stillet en konfigurerbar content-hub til rådighed. Ikke noget med hosting, drift, opdateringer, som man skal bøvle med nu og i fremtiden. Det kan anbefales! Umbraco og Optimizely (tidligere Episerver) kan også fås som SAAS-løsninger (Umbraco Heartcore og Optimizely DXP), men det ændrer ikke på at Umbraco og Optimizely startede som monolither (og stadig indeholder hele CDA'en i platformen), og dermed ikke kan betegnes som "native API-first" CMS'er.

Skal vi hjælpe dig med at konfigurere en headless content-hub?

Kontakt os her