Headless CMS

Et hovedløst CMS?

Det kan måske lyde dumt, men det er det slet ikke! En headless CMS-implementering kan være en del af en moderne microservice orienteret arkitektur, hvor virksomhedens/organisationens samlede IT-landskab splittes op i separerede, specialiserede og standardiserede services/platforme der så interagerer via løst koblede API'er.