<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6140938&fmt=gif" />

Digitalt design & User Experience (UX)

Digitalt design er mere og andet end former og farver: Det er strategisk optimering frem imod specifikke mål. Her hos LAIT starter vi altid en designproces med at skitsere det strategiske udgangspunkt for dit digitale design. Hvilken oplevelse er det, at brugerne instinktivt skal få, når de interagerer med din løsning? Er det en stor designmæssig oplevelse, eller 3 simple klik til et køb?