<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6140938&fmt=gif" />

Microsoft Azure

Microsoft Azure er Microsofts cloud-platform. En kæmpestor platform med utallige services der kan sættes sammen i helheder der understøtter og driver forretninger.