<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6140938&fmt=gif" />

Jamstack - Javascript, APIs og Markup

JAM i Jamstack står for Javacript, APIs og Markup. Det handler om at reducere sit website til kun at bestå af pre-renderet Javascript, HTML og CSS, og så benytte API'er til at udveksle data med diverse services. Simplificeringen medfører, at man kan drive sit website på højtydende Content Delivery Networks (CDN'er), og dermed undgå webservere og alt det bøvl der kan følge med sådanne.