Odense Kommune - digitalisering, integrationer og data

Vi søsætter et samarbejde med Odense Kommune, da kommunens overordnede digitale ambitionsniveau er stigende i en sådan grad, at den interne udviklingsafdeling har brug for ekspertviden og sparring inden for strategi og udvikling i form af konsulentydelser med afsæt i de platforme, vi opererer på. Her hjælper vi kommunen med at omsætte deres forretningsmæssige målsætning til digital virkelighed.

Med LAIT ombord tilfører vi Odense Kommune

  • Erfaring og ekspertviden inden for strategi og udvikling

  • Rådgivning fra en IT-arkitektonisk synsvinkel

  • Udviklingstimer til eksekvering af udviklingsopgaver.

Målet: Et kompetence- og ressourcemæssigt løft

Odense Kommune udtrykker et klar behov for eksekvering på en bred vifte af opgaver. Fra strategi og udvikling til teknisk implementering, og som samarbejdspartner til kommunens udviklingsafdeling indgår vi som en del af teamet, og følger den specialtilpassede Umbraco-løsning til dørs via ekspertviden og ekstra hænder. 

Forretningsmæssig udfordring på Time-to-Market

Odense Kommune kommer til os med en forretningsmæssig udfordring på Time-to-Market.

At få løsninger lanceret rettidigt får større og større betydning i stort set alle brancher, og konsekvenserne af at komme for sent kan være fatale. Ikke bare fordi, der bliver brugt flere timer på projektet, men fordi alle andre bliver sat i venteposition – en virkelig fordyrede position.

For at få et klart billede af Odense Kommunen forretningsmæssige udgangspunkt, starter vi med at identificere kommunens digitale ståsted. Vi kortlægger med andre ord kommunens behov for teknik og integration, som kommer til at danne grobund for deres unikke proces og løsning.

Har du brug for hjælp til at nå jeres forretningsmæssige mål?

I et tæt samarbejde tilfører vi gerne ekspertviden og sparring inden for strategi og udvikling til din kommunes udviklingsafdeling.