Integration

En integration handler om at samle dele til en helhed. Det handler om at optimere forretningsgange for såvel medarbejdere som kunder. Og i vores verden handler det om at få systemer til at tale sammen.