Integration

En integration handler om at samle dele til en helhed. Det handler om at optimere forretningsgange for såvel medarbejdere som kunder. Og i vores verden handler det om at få systemer til at tale sammen.

Optimering af dine forretningsgange via integration

En virksomheds systemer er ofte bygget op af en lang række delelementer, som er blevet indført på tidspunkter, hvor de hver især gav mening. Som tiden går og din virksomhed udvikler sig, oplever I pludselig, at virksomhedens systemer virker fragmenterede og uden en egentlig sammenhæng. I bruger mere og mere tid på manuelle processer - et arbejde, der gør, at flere og flere fejl kommer snigende. Det er her, integration og sammenbinding kommer til sin ret.

En integration handler om at samle dele til en helhed. Det handler om at optimere forretningsgange for såvel medarbejdere som kunder. Og i vores verden handler det om at få systemer til at tale sammen. På den måde kommer du til at opleve dine systemer som én samlet enhed, hvor den interne kommunikation er i orden og de manuelle processer på et minimum.

Integration mellem ERP og e-commerce

Et typisk scenarie er en integration mellem ERP (økonomisystemer) og e-commerce (B2B-bestillingssystemer) toppet med integrationen af et PIM-system. En integrationsløsning, der gør, at systemerne kan tale sammen, så du kun behøver at vedligeholde dine data ét sted. Hos LAIT udfører vi blandt andet følgende integrationer:

  • Produktdata og ordredata mellem webshop og ERP

  • Produktdata mellem ERP og PIM

  • Webshop og betalingssystemer

  • Lagerstyring mellem webshop og ERP

Har du en integrationsopgave vi skal tale om? Kontakt os her