<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6140938&fmt=gif" />

Nemco - Ny hjemmeside til historisk virksomhed

Ny hjemmeside til historisk producent af fødevaremaskiner

For et nordisk selskab med kontor i både Danmark, Finland og Sverige er det vigtigt med samhørighed og sammenhæng i kommunikationen og de digitale løsninger, der tilbydes. Det stod klart for Nemco, Nordens førende leverandør af løsninger til fødevare­industrien. Derfor tog den ambitiøse virksomhed hul på en ny del af deres digitale rejse i foråret 2021 - nemlig udarbejdelse af deres nye website.