Hvad er et Design Sprint

Et Design Sprint er en effektiv metode, som hjælper med at formulere en problemstilling, løse en kompleks udfordring eller besvare et forretningsspørgsmål, samt at få testet ved hjælp af prototyper, i løbet af blot én uge. Design Sprint er i flere år blevet anvendt hos Google Ventures, og er efterfølgende blevet udbredt og anvendt verden over som en effektiv arbejdsmetode.

Hvordan ser det traditionelle Design Sprint ud?

Det traditionelle Design Sprint er bygget op omkring en fem-dages proces, hvor et dedikeret team bestående af forskellige beslutningstagere og kompetencer indenfor UX / UI kommer gennem en række forskellige stadier.

Design sprint

Dag 1 - Map

Definering af udfordringen / problemstillingen. 

Dag 2 - Sketch

Udvælgelse af den primære udfordringen / problemstilling, samt skitsering af løsningen.

Dag 3 - Decide

De enkelte løsningsforslag samles til én løsning, og teamet beslutter, hvilke prototyper der skal udvikles.

Dag 4 - Prototype

Udarbejdelse af prototype ud fra den ide og beslutning teamet er gået videre med.

Dag 5 - Test

Prototypen testes på målgruppen og feedback samles, samt prototypen justeres efterfølgende.

Hvad er et LAIT Design Sprint?

Hos LAIT erfarede vi hurtigt, at det både er ressourcekrævende og en stor investering at trække fem hele dage ud af kalenderen. 

LAIT Design Sprint processen tager to dage sammen med kunden i forhold til, at processen er gjort mere logisk og effektiv. Vi har rokeret på flere af stadierne og forkortet delelementerne og personerne, hvilket gør at LAIT tager over på tredje dagen og påbegynder det fokuserede prototype arbejde.

Fordelen herved er også, at man kan gøre brug af det fulde sprint team i to hele dage i stedet for fem hele dage. 

Under testfasen vil der være en kombination af udvalgte kompetencer fra kunden og LAIT.

Hvordan ser et LAIT Design Sprint ud?

Processen minder fortsat om det oprindelige Design Sprint, men til forskel er nogle af stadierne slået sammen og flyttet rundt. Se nedenstående figur:

LAIT Design Sprint

Dag 1 - Understand & Define

De 10 Spørgsmål - tal med mennesker

De 10 spørgsmål skaber et billede af vores kunders og deres målgruppers forskellige behov, samt inspiration til at se nye muligheder. Vi interviewer for at samle viden og oparbejde empatien, der er nødvendig for at forstå brugernes adfærd og valg i forskellige situationer.

Brugerrejse - Følg en bruger

Brugerrejsen kortlægger det forløb, som en bruger går igennem for at få løst en opgave. Med brugerrejsen er det muligt at sammenligne oplevelser på tværs af en lang række brugere. Vi kortlægger endvidere brugerrejser for at identificere og sammenligne de enkelte brugeres oplevelser af den samme rejse.

Designspørgsmål - How Might We?

Et designspørgsmål tager udgangspunkt i data, og her starter vi altid med how might we? / Hvordan kan vi? Designspørgsmål er hjertet i idéudviklingen – de sætter retningen for ideerne og sikrer forbindelsen mellem brugerbehov og ideer. Vi tænker bredt og vildt når vi laver ideer, men altid kun for at svare på designspørgsmålet. Herfra skal de vigtigste output vurderes og kategoriseret under: Nice to have / Need to have.

Dag 2 - Sketch & Decide

Remix - Stjæl med arme og ben

Find inspiration til vores idéskabelse ved at kigge ud i verden, rundt i organisationen eller efter eksisterende løsninger. Brug de eksisterende løsninger ved at tage de elementer fra dem der kan bruges og mix dem sammen på ny. En løsning der er helt almindeligt kendt i et fagområde kan være en kilde til stor innovation når den bruges i et andet fagområde.

Sketching - Byg for at få ideer

"Sketching prototyping" handler om at bygge for at få ideer, i modsætning til den senere prototyping, der handler om at bygge udvalgte ideer. Sketching prototype er en ufærdig papirversion af idéerne og kan anvendes til at udvikle, afprøve og kommunikere en idé og dermed facilitere samarbejde omkring den videre idéudvikling.

LAIT dage Prototype & Test

Prototype i tre dimensioner

Afklaring ved hjælp af prototyper, bruges til at teste hensyn som f.eks. æstetik, funktionalitet og teknik. Der arbejdes med en afklarende prototype igennem en af ideerne, som vi i fællesskab med kunden ønsker at lave en prototype af. Prototypen udvikles under hele udviklingsprocessen, hvor prototyperne skal være så simple og billige som muligt, men stadig tillader os at få den afklaring kunden har brug for.

Pitch

En kort præsentation af løsningen til kunden. I pitchet beskriver vi behov og tilgang til at møde behovet, samt den værdi vi skaber og de alternative løsninger vi konkurrerer mod. 

Test af hypoteserne

Med test måler vi den effekt vi forventer at vores koncept har, men som indtil nu har været hypotetisk. Testen viser om konceptet virker i sin nuværende form og giver samtidig inspiration til videreudvikling af konceptet. I en test fokuseres på at teste et mindre antal af de mest kritiske hypoteser. Vi starter med at lave en brainstorm over hvilke kritiske hypoteser vi har i forhold til løsningen, som vil være vigtige at få afprøvet. Vi benytter tænke-højt-test til test fasen med brugerne.

Hvilken værdi skabes ved et LAIT Design Sprint?

  • Man skærer alt den unødvendige larm fra og arbejder dedikeret i sprint teamet

  • Man går hurtigt fra en problemstilling til en prototype og test af brugernes oplevelse, så man ved om problemstillingen er løst

  • Man finder ud af om produktet er værd at udvikle, eller om funktionerne er indsatsen værd inden udgifterne til udviklingen påbegyndes

  • Man minimerer risikoen og gør træfsikkerheden større, og dermed kan fejl og mangler minimeres i processen

  • Man har et engageret team som har en fælles forståelse og vision

  • Man fokuserer på et Minimum Viable Product (MVP)

  • Man får udarbejdet et konceptdesign af prototypen