<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6140938&fmt=gif" />

Hvad er et Design Sprint

Et Design Sprint er en effektiv metode, som hjælper med at formulere en problemstilling, løse en kompleks udfordring eller besvare et forretningsspørgsmål, samt at få testet ved hjælp af prototyper, i løbet af blot én uge. Design Sprint er i flere år blevet anvendt hos Google Ventures, og er efterfølgende blevet udbredt og anvendt verden over som en effektiv arbejdsmetode.