mitUCL - Fra pressede sekretærer til stille på kontoret

Intro mockup

UCL manglede et nyt informationssite, som skulle være intuitivt og følge en forudbestemt designstil

Ovenpå UCLs og EALs fusionering stod det klart, at de manglede et selvstændigt værktøj, som de nuværende og kommende studerende kunne bruge til at finde brugbare informationer om deres respektive studier, praktikophold og valgfag, udenom sekretariater og kontortider.

Både undervisere ved UCL samt sekretariatet erfarer, at de nu har generelt mindre mail trafik angående studierelaterede spørgsmål, og et velfungerende site at henvise de studerende til.

font
farve

Succeskriterier

LAIT påbegyndte i marts 2021 rejsen mod at producere dette værktøj. Vi havde 2 workshops sammen med folkene fra UCL, som havde til formål at kortlægge processen, og at retningsbestemme de designmæssige principper hjemmesiden skulle følge.

Til projektet havde UCL nogle succeskriterier:

  1. Deadline forinden uddannelsernes sommerferie, så UCL kunne rulle det nye site ud med optagelsesbrevene til den næste studiestart.

  2. Hensynstagen til deres allerede eksisterende design på UCL.dk, så deres forskellige platforme er designmæssigt strømlinet.

LAIT imødekom både deadline og design ønsker, og launch gik ud over alt forventning.

LAIT leverede som altid via vores velafprøvede 6-fase leverancemodel.

mitUCL web

Platform

Til dette projekt er der anvendt Optimizely Content Cloud som CMS-platform. Optimizely / Episerver er en super brugervenlig platform, som er nem at tilpasse til virksomhedens specifikke ønsker og behov. Platformen udmærker sig specifikt i forhold til skaleringsmulighederne, der bl.a. indeholder mange sprogversioneringer og flere redaktører med forskellige rettigheder på tværs af afdelinger.

LAIT leverede derudover en Single Page Application.

LAIT er stolte af at have været med på mitUCLs rejse, og især af det endelige resultat.

mockup