<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6140938&fmt=gif" />

Optimizely / Episerver Content Cloud

Som CMS-platform bliver Optimizely / Episerver anvendt ved implementering af større løsninger. Faktisk er det ikke blot en CMS-platform, men nærmere en Digital Experience Platform (DXP)