Interreg-NPA

Et digitalt univers, der understøtter Interreg-NPA's fortsatte udvikling i mængde og bredde af ansøgere

Interreg-NPA er en international organisation, der faciliterer samarbejder om og bæredygtig udvikling af de nordlige periferier i Europa. Organisationen styrker regionale projekter og tiltag og adresserer fælles udfordringer inden for miljøbeskyttelse, økonomisk vækst og social integration.