PIM-systemer - Product Information management systemer

At digitalisere dine forretningsgange ved at implementere et PIM-system er lige dele rådgivning, lige dele udvikling - og kræver først og fremmest en visionær ledelse, som kan overskue den investering, det er. En ledelse, der kan se det givtige i, at alle data fremadrettet altid bliver opdateret i forhold til de workflows, der er skabt.

Har du styr på dine data?

Sandheden er nemlig den, at rigtig mange virksomheder desværre ikke har styr på deres. Data ligger ofte spredt ud over hele din forretning fordelt på mere eller mindre tilgængelige enheder og skyer.

Hvor Jytte fra salgsafdelingen sidder og putter sig med sine Excel ark, gør Poul fra Support det samme. Derudover ligger der data i Word på et fællesdrev, nogle finder du på hjemmesiden, mens andre bor i et økonomisystem (ERP). Intet er altså samlet.

Dette scenario er et billede på virksomheder, der ikke har en klar strategi for, hvordan de opbevarerdistribuerer og vedligeholder data.

pcparallax

Rod i data og e-commerce går ikke hånd i hånd

Når du som virksomhed har den intention, at du vil udstille hele din forretning i det vindue, der hedder e-commerce, skal vi bruge alt fra priser, personaliserede priser og billeder til produktbeskrivelser, øvrigt tekst og alt andet, du gerne vil vise på sitet og i shoppen. Du er derfor nødt til at have fat i såvel Jytte som Poul for at få samlet alle de data, der skal danne grobund for vores videre arbejde. Og det er ikke altid lige let, men det er grundlaget for, at e-commerce løsningen kan fungere som en integreret del af hele virksomheden, hvor data blandt andet bliver trukket ud af jeres ERP og ordrer skydes ind i jeres ERP.

En e-commerce løsning kan ikke hjælpe jer automatisk. Den er ikke intuitiv. Den ved ikke, hvad produkterne skal koste, og den kan ikke gennemskue, hvad brugerne tænker. Den ved det først, når I har fodret den med rå data.

Essensen af et PIM-system

Lige præcis hér går det op for rigtig mange virksomheder, at de hverken har styr på deres datagrundlag eller på processerne for, hvordan de skaber, distribuerer og vedligeholder data. Og hvad gør de så? De implementerer et PIM-system – et Product Information Management system – et system, der styrer alle produktinformationer og hvor alle data er centraliserede i en stor database tilført en brugergrænseflade.

I databasen opbevarer vi alle data, mens brugergrænsefladen sikrer, at vi har mulighed for at opfinde nye data, distribuere og vedligeholde dem. Og det er simpelthen essensen af et PIM-system.

Når du nu har implementeret alle dine data i PIM-systemet, så ser både Jytte og Poul den samme information. Og når Jytte laver en ændring, ser alle andre denne ændring, da alle logger på én og samme database. I har nu styr på processerne for at skabe, distribuere og vedligeholde data og er derfor klar til at skyde dem ud på jeres forskellige salgskanaler, som kunne være et mix af:

  • En webshop

  • En app

  • Et katalog

  • Et kasseapparat i en retail-butik

At implementere et PIM-system er lige dele rådgivning - lige dele udvikling

Når vi udvikler PIM-systemer, er rådgivningsprocessen ekstremt vigtig for resultatet. Årsagen til, at alle handelsvirksomheder bør have et PIM-system, er super logisk på papiret. I praksis er det imidlertid meget svært for mange, da det kræver en stor arbejdsindsats og derfor meget tid i opstartsfasen.

Og hvad er så fordelene ved et PIM-system?

Fordelene ved et PIM-system er optimeringen af dine forretningsgange digitalt:

  • Tekster: Vil det ikke være skønt, hvis alle dine danske tekster automatisk bliver sendt til oversætteren, som nu oversætter dit materiale, hvorefter det kommer til gennemsyn og godkendelse hos dig? Og det er lige meget hvor mange sprog, du arbejder på. Ikke mere copy/paste. Ikke flere e-mails frem og tilbage. Ikke flere regneark. Du klikker bare 'Godkend', så ligger alle tekster de korrekte steder i PIM-systemet.

  • Billeder: ERP-systemer er virkelig dårlige til at arbejde med billedmaterialer. Du har derfor et billedarkiv med rigtig mange billeder. Men er der kontrol med hvilke billedfiler, der ligger der? Hvilke billedfiler, du skal bruge hvornår? Hvilken opløsning? Hvilken beskæring? Det hjælper PIM-systemet dig også med at organisere.

  • Katalogproduktion: Har du en forretning, hvor du præsenterer 2 kollektioner hvert år med 100 nye produkter i hver? Og tager du en masse lækre billeder til et katalog, selvom din forretning primært foregår online? Tænkt så, hvis du via optimeret dataindsamling med få klik kunne skyde data ud i den slagskanal, der hedder Katalog til trykkeri? Det kan du via PIM-systemet.

Og når Jytte fra Salg går på pension, så ligger alle de data i PIM-systemet, hun ellers har haft i hovedet og i Excel.

Skal vi tale nærmere om PIM-systemer? Kontakt os her