<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6140938&fmt=gif" />

TransLAIT - AI oversættelsesværktøj

Spar ressourcer med TransLAIT

Som professionelle og private forbrugere har vi længe måtte nøjes med tvivlsomme automatiske oversættelser, når vi browser rundt på internettet. Og som professionel har du måske også oplevet, at dit indhold bliver præsenteret med ord og vendinger, som ikke sidder helt i skabet.

Til trods for, at du bruger masser af tid, ressourcer og økonomi på at omskrive og justere tekster, som dine internationale kunder og potentielle segmenter kan læse og forstå.