SCRUM - sådan styrer vi større projekter hos LAIT

Scrum er en efterhånden velkendt projektmetode. Scrum tager udgangspunkt i, at man ikke kan vide og beskrive alt på forhånd. Derfor accepterer man, at eksekvering af projektet går i gang, selvom man ikke kender alle detaljerne. Undervejs lærer holdet og bruger erfaringer til at skabe mest mulig værdi. Scrum er beskrevet rigtig mange steder, men herunder kommer LAIT's konkrete fortolkning og hvordan vi gør det.

Overblik: Scrum projektforløb

Et sprint varer som udgangspunkt 2 uger og består af nedenstående events.

SCRUM

Sprint planning #1

Formål: At definere den bedst mulige backlog til det kommende sprint og skabe forståelse for opgaverne - 'hvad skal vi levere?' - skal munde ud i et 'produkt'

Forberedelse: Backlog med prioriterede userstories

Deltagere: Hele Scrum Teamet

Timebox: 2 timer

Resultat: Den udvalgte og prioriterede sprintbacklog

Sprint planning #2

Formål: At finde ud af, hvordan userstories skal leveres i det kommende sprint samt udarbejde et sprintmål* - 'hvordan skal vi levere?'. Sprint Planning #2 skal lægge i forlængelse af Sprint Planning #1.

Forberedelse: Prioriteret sprintbacklog

Deltagere: Developer Team + Scrum Master. Product Owner står til rådighed til sparring og afklaring

Timebox: 2 timer

Resultat: Plan for sprint - klar til at gå i gang

Daily scrum

Formål: At opnå en fælles forståelse for projektets fremdrift ift. sprintmål, synliggøre forhindringer samt lægge en plan for dagen

Deltagere: Developer Team + Scrum Master

Forberedelse: 1 dags arbejde

Timebox: 15 minutter

Resultat: Alle er i synk, forhindringer er identificeret, og der er en plan for dagen

Sprint reveiw

Formål: At præsentere, hvad der er meldt færdigt i sprintet og få Product Owner/stakeholders til at signe af. Fokus er på produktet og at få en fælles forståelse af status i projektet

Deltagere: Hele Scrum Teamet

Forberedelse: Det forgangne sprint + udarbejdelse af agenda før mødet til deltagere

Timebox: 2 timer

Resultat: Sprint bliver signet af

Sprint retrospective

Formål: At reflektere over det færdige sprint og bringe de gode erfaring med ind i det kommende sprint. Fokus er på processen

Deltagere: Hele Scrum Teamet - Product Owner er frivillig

Timebox: 90 minutter

Resultat: Forbedringer til næste sprint

Backlog refinement

Formål: At kigge frem og forberede Sprint Planning #1 og #2 til det næste sprint og giver Product Owner værdifuld input ift. prioritering af userstories

Deltagere: Hele Scrum Teamet

Forberedelse: Opdateret backlog

Timebox: Besluttes internt i teamet (max 10% af Developer Teams tid)

Resultat: Knivskarp backlog og forberedelse til sprint planning