<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6140938&fmt=gif" />

Kanban

Hvad er Kanban?

Kanban metodik er et visuelt organiseringsredskab, som anvendes til at overskueliggøre arbejdsprocesser og optimere workflows for alle produktionsparticipanter. Derudover kan kunden efter ønske holdes opdateret på arbejdsprocessen - helt tæt på, eller mere på afstand.