Kanban

Hvad er Kanban?

Kanban metodik er et visuelt organiseringsredskab, som anvendes til at overskueliggøre arbejdsprocesser og optimere workflows for alle produktionsparticipanter. Derudover kan kunden efter ønske holdes opdateret på arbejdsprocessen - helt tæt på, eller mere på afstand.

Struktur

En Kanban består af to hovedelementer: Kanban board og Kanban kort. 

Et Kanban board opdeler processen i stadier af fremgang: Er det endnu en idé eller tanke? Er det noget man er i gang med at lave? Er det færdigt? På det tomme board påføres Kanban kort - selve opgaverne, dog er det vigtigt at huske grænserne for hvor meget og hvor lidt man kan igangsætte effektivt. Oftest vil man påføre en grænseværdi for, hvor mange processer der må igangsættes på hvert stadie af boardet.

WIP

Hvordan er kunden involveret?

I Kanban er der to roller med dertilhørende ansvarsområder: En Product Owner (kunden) og Project Manager (os).

Kundens rolle er ansvarlig for og styrer backloggen. Det er kort fortalt kataloget af forskellige opgaver, som skal laves. Det er også denne person, som sikrer flowet i forhold til overholdelse af deadlines, deltager i møder og sikrer, at teamet har fælles forståelse for opgaven. Denne person er med helt inde om projektet, og har mulighed for fuldt indblik i processen.

Hvis ikke det lyder som noget i har lyst til eller mulighed for at bruge tid på, så kan vi hos LAIT tilbyde en Proxy Product Owner, som kort fortalt er en intern medarbejder, som overser jeres projekt i løbende dialog med jeres relevante medarbejdere.