Identity and Access Management (IAM)

IAM handler grundlæggende om at have et system der holder styr på brugernes identitet og deres rettigheder til at tilgå/benytte ressourcer. Et godt IAM system er en nødvendighed i langt de fleste virksomheder/organisationer, og den sikkerhedsmæssige betydning af et IAM system kan ikke undervurderes.