<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6140938&fmt=gif" />

Continuous Integration / Continuous Delivery

Continuous Integration / Continuous Delivery (forkortes ofte CI / CD) er et sæt "spilleregler" og retningslinjer for, hvordan et hold leverer en høj frekvens af "releases" i en høj kvalitet. Korrekt udført CI / CD kan give store fordele for stort set alle webprojekter.

Langt de fleste, måske alle, softwareløsninger har brug for kontinuerlige forbedringer. Der er altid noget der kan forbedres, skal forbedres eller fejl der skal rettes. Tidligere havde man en tendens til at samle rigtig mange opgaver og forbedringer i meget store såkaldte "releases". I store releases kan man potentielt have pillet ved rigtig mange ting, og derfor indgår der også store og tidskrævende test-scenarier før lancering. Dertil kommer selvfølgelig hele planlægningen og prioriteringen. Alt i alt: Store releases resulterer i stor ventetid og lav agilitet.