Hvad er webtilgængelighed og WCAG?

 • #knowhow
Nr. 21 01.05.2020

Tilgængelighed i web omhandler en række principper og teknikker til sikring af, at alle mennesker kan anvende dit websted. Det sikrer en god brugeroplevelse for alle - også dem som har brug for lidt ekstra hjælp.

Succeskriterierne tager blandt andet højde for mennesker med fysisk handicap, farveblindhed eller synsnedsættelse mm. Disse personer kan nemlig have brug for assisterende teknologier for at forstå eller navigere på dit websted, hvilket kræver, at dit indhold er struktureret korrekt. Tilgængeligt webdesign handler om at designe og udvikle digitale løsninger, der er tilgængelige for alle, uanset udfordringer.

Skal vores site gøres tilgængeligt?

Loven om webtilgængelighed gælder alle offentlige og offentligretlige organers websteder. Fra 23. september 2020 skal alle offentlige organisationers websteder overholde WCAG 2.1 AA standarden som en del af lovgivningen. 

Hvad betyder WCAG?

WCAG er en forkortelse af ‘Web Content Accessibility Guidelines’. Denne lovgivning gælder i dag allerede nye websteder, men fra efteråret 2020 skal dette også gælde de ældre websteder.

Hvad? Det har jeg slet ikke hørt om?

Den er god nok. WCAG er et EU-direktiv, der blev offentliggjort juni 2018.

Er tilgængelighedsloven relevant for private virksomheder?

Ja og nej. Der er i øjeblikket ingen konkret lovgivning, der siger, at private virksomheder skal overholde WCAG-standarden. Det har været på tale, at EU ønsker at skærper kravene indenfor visse former af private virksomheder, når vi rammer 2025, men det er blevet ved snakken for nu.

Så hvorfor også ‘ja’?

Fordi, at selvom retningslinjerne er til for at gøre websteder tilgængelige til netop mennesker med særlige behov, vil tiltagene tit og ofte gavne alle. Tiltagene gør blandt andet farveforhold mere tydelige, skaber mulighed for navigation med tastatur og viser bedre indikatorer på interaktive elementer. Standarden vil hjælpe dine brugere på vej til at få en nem, hurtig og præcis oplevelse af dit digitale univers.

Skal du have styr på din webtilgængelighed?

Det kan vi hjælpe med. Vi har allerede hjulpet Odense Kommune og UCL. Vi er i øjeblikket i fuld gang med at gøre Center for Offentlig Innovation (COI) tilgængelig. Det foregår således:

 • Du fanger os på telefon (+45) 70220737 eller mail [email protected]

 • Herefter starter processen med, at vi udarbejder en tilgængelighedsrapport, som opstiller alle succeskriterierne og en beskrivelse af hvilke succeskriterier, der ikke bliver overholdt.

 • Gennemgang af rapporten. Dette foregår i eget tempo, så du får et præcist overblik.

 • Gennem sparring og rådgivning finder vi i fællesskab en løsning til problemstillingerne.

 • Når de rigtige løsninger er fundet, implementeres de i koden.

 • Sideløbende retter du de ting, du, som redaktøren, kan klare på egen hånd.

 • Profit

Relevante links

Hvad betyder det at skulle overholde loven om webtilgængelighed?

 • Det betyder, at dit websted skal overholde de 50 succeskriterier på niveau A og AA i den internationale standard, WCAG 2.1. 

 • Det betyder, at du har pligt til at lave en tilgængelighedserklæring i Digitaliseringsstyrelsens fælles digitale løsning, WAS-Tool, og offentliggøre den på. Såfremt det er praktisk muligt skal du linke til tilgængelighedserklæringen i footeren på dit websted. 

 • Det betyder, at det kan udløse hvis du ikke overholder loven, kan det udløse påbud

Nyttige links fra Digitaliseringsstyrelsen