<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=6140938&fmt=gif" />

Hvad er microservices?

Nr. 23
Temaer:
#knowhow
Dato: 22.04.2021

Microservices er en af mulighederne for den arkitektoniske opbygning af et system. I korte træk handler det om at få fordelt ansvaret ud i mindre bidder.