Mini-Scrum / Kanban

Vi kalder det "Mini-Scrum" - vi kunne også kalde det Kanban

Hos LAIT har vi mange projekter, som ikke har en størrelse der retfærdiggør en "full-blown" Scrum-proces. Hvis ikke projektet er stort nok, så har vi i stedet "Mini-Scrum" som også kaldes Kanban.

Hvad er Kanban?

Kanban metodik er et visuelt organiseringsredskab, som anvendes til at overskueliggøre arbejdsprocesser af mindre omfang, og optimere workflows for de participanter, som er en del af arbejdsprocessen.

Kanban bygger på 4 grundprincipper:

  1. Start med hvad der er relevant nu, og undgå at ændre i generelle arbejdsprocesser. Appliker Kanban til dit nuværende workflow.

  2. Det er vigtigt, at teamet er på samme side omkring at tage små skridt af gangen. Det bidrager ikke noget positivt at forvente og igangsætte radikale ændringer natten over, og de små skridt skaber en stor ændring over tid.

  3. Undgå organisationelle rokeringer, og respekter at alle har deres plads i det nuværende system.

  4. Opfordre alle medarbejdere til at udvise ansvar for opgaver, uanset stilling i virksomheden. Det behøver ikke kun være ledere, som opfører sig sådan.

Struktur

En Mini-scrum/Kanban består af to hovedelementer: Kanban board og Kanban kort.

Et Kanban board opdeler processen i stadier af fremgang: Er det endnu en idé eller tanke? Er det noget man er i gang med at lave? Er det færdigt?

Board

Fra tomt board til fyldt med kort

På det tomme board påføres så Kanban kort - det her er altså selve opgaverne. Man skal undgå for mange kort på sit board, hvorfor det er vigtigt at huske, at hvert ‘issue’ gerne må rettes til og tilføjes til, såfremt noget opstår undervejs.

KanbanBoard+Kort

Work In Progress-grænser

Det er vigtigt at huske grænserne for hvor meget og hvor lidt man kan igangsætte effektivt, og heraf affødes sætningen: “Stop med starte - Start med at færdiggøre”. Oftest vil man påføre en grænseværdi for, hvor mange processer der må igangsættes på hvert stadie af boardet. På denne måde sikrer man, at opgaver bliver håndteret og sendt videre i workflowet, og først derefter kan man starte på noget nyt.

WIP